Kết Quả Điều Trị Suy Thận của anh Lê Ân Nhanh – Bệnh Nhân Chia Sẻ – Lương Y Đào Đình Nhuận.

Xin chào mọi người. Dưới đây là quá trình điều trị của bệnh nhân Lê Ân Nhanh, 32 tuổi, sống tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Bạn đang bị suy thận cấp độ mấy?
    Open this in UX Builder to add and edit content