Kết Quả Điều Trị Suy Thận của anh Lê Ân Nhanh – Bệnh Nhân Chia Sẻ – Lương Y Đào Đình Nhuận.

Xin chào mọi người. Dưới đây là quá trình điều trị của bệnh nhân Lê Ân Nhanh, 32 tuổi, sống tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi cho Lương Y !