Kết Quả Điều Trị Suy Thận của anh Nguyễn Hữa Thoan – Bệnh Nhân Chia Sẻ – Lương Y Đào Đình Nhuận.

Xin chào các bạn, dưới đây là kết quả khám và điều trị bệnh suy thận của bệnh nhân Nguyễn Hữu Thoan tại nhà thuốc Đào Đình Nhuận

Bạn đang bị suy thận cấp độ mấy?
    Open this in UX Builder to add and edit content