Kết Quả Điều Trị Suy Thận của bênh nhân Hà Văn Hạnh – Bệnh Nhân Chia Sẻ

Xin chào mọi người! Dưới đây là quá trình điều trị của bệnh nhân Hà Văn Hạnh, 65 tuổi, sống tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang bị suy thận cấp độ mấy?
    LƯƠNG Y Muốn Nói Chuyện Với Bạn Ngay !

    Đào Đình Nhuận / Lương y

    1 Ngày tìm hiểu không bằng 1 phút bác sĩ tư vấn

    Cuộc Gọi Miễn Phí Cước

    Nhấp Gọi Ngay