Kết Quả Điều Trị Suy Thận của chị Nguyễn Thị Phương – Bệnh Nhân Chia Sẻ – Lương Y Đào Đình Nhuận

Xin chào mọi người!
Dưới đây là quá trình điều trị của bệnh nhân Nguyễn Thị Phương tại Nhà Thuốc Đào Đình Nhuận

 

Open this in UX Builder to add and edit content