Địa Chỉ: Thôn An Lạc 1 – Xã An Vinh –  Huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình

Điện Thoại: 19003223

Website: https://luongydaodinhnhuan.com/